Eco-Energy

Odnawialne Źródła Energii (OZE) są przyszłością nowoczesnej gospodarki.

Rozwój wykorzystania energii z odnawialnych źródeł jest jednym z najważniejszych kierunków Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku.

W Polsce ok. 7,7% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 2020 r. powinniśmy uzyskać 15% energii odnawialnej. Według PEP 2030, w latach 2006-2020 relatywnie największą dynamikę wzrostu zanotują energetyka wiatrowa (54 razy) i energia słoneczna (35 razy).

Energię słoneczną wykorzystuje się coraz powszechniej. Jest to związane przede wszystkim ze spadkiem cen, większą dostępnością technologii, rosnącą świadomością ekologiczną oraz wzrostem cen energii pochodzącej z tradycyjnych źródeł.

Realizując swoje cele strategiczne spółka Eco-Plan S.A. prowadzi intensywne prace nad przygotowaniem atrakcyjnej oferty obejmującej: